<<<  RADA  RODZICÓW  >>>


                                             PRZEWODNICZĄCY : Zofia  Dulak

                                            ZASTĘPCA PRZEW.  : Katarzyna  Dudzic

                                            SKARBNIK                  : Anna  Cięciwa


                    

Copyright ©  2010  SP Krasne Potockie