<<<  NAUCZYCIELE  >>>

lp

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

mgr Marzena Dąbrowska

Dyrektor Szkoły
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca klasy I

2

mgr Lucyna Stanisławczyk Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca klasy II

3

mgr Sabina Nowak

Muzyka IV-VII
Wychowawca klasy III

4

mgr Weronika Lorek

Oddział przedszkolny

5

Ks. mgr  Stanisław Pachowicz

Religia

6

mgr Krystyna Woźniak

Język polski, Historia,
Wychowawca kl. VIII

7

mgr Anna Sromek

Język angielski
Wychowawca kl. V

8

mgr Krzysztof Zieliński

Język niemiecki VII-VIII

9

mgr Natalia Nowak

Matematyka w kl. VII-VIII,

10

mgr inż. Krzysztof Lachor

Matematyka w kl. IV-V,  Przyroda,  Edukacja informatyczna, Informatyka, Technika
Wychowawca kl.VII

11

mgr Alicja Wieruszewska

Chemia kl VII-VIII

12

mgr Marcelina Kasprzyk

Fizyka kl. VII-VIII

13

mgr Małgorzata Dulak - Kierońska

Geografia kl. V,VII,VIII

14

mgr Agnieszka Szarek- Mężyk

Biologia, Plastyka, Wychowanie fizyczne   Wychowawca kl. IV, Świetlica

15

mgr Grażyna Ogorzałek

Wychowanie do życia w rodzinie, WOS

16

mgr Danuta Szumacher Język polski kl. IV,V, Świetlica

17

mgr Dariusz Czerwiński Edukacja dla bezpieczeństwa kL VIII, Doradztwo zawodowe kl VII-VIII

18

mgr Beata Martuszewska Logopedia

19

mgr Małgorzata Zygmunt

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Rewalidacja, Pedagog specjalny

 

Copyright ©  2010  SP Krasne Potockie